RADA PROGRAMOWA

Struktura organizacyjna Fundacji obejmuje Radę Programową stanowiącą organ wspierający, doradczy o charakterze merytorycznym złożony z ekspertów pomagających przy podejmowaniu strategicznych dla Fundacji decyzji.

dr TOMASZ RYGALIK
Fundator, projektant, doktor sztuki, wykładowca akademicki, posiada wykształcenie z zakresu architektury, wzornictwa i designu na polskich i zagranicznych uczelniach, twórca i dyrektor artystyczny polskich marek opartych na wzornictwie, zaangażowany w liczną działalność edukacyjną i kulturalną w Polsce i na świecie(projekty, warsztaty, wykłady).

dr JOANNA HOŁDA
Dyrektor Lubelskiego Instytutu Designu przy Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym, doktor nauk prawnych, posiada doświadczenie w instytucjach wymiaru sprawiedliwości i Współpracowała z sektorem NGO  i kultury w Warszawie, Krakowie i województwie lubelskim. W okresie 2013-2015 pracowała w Wydziale Kultury UM Lublin kierując referatem ds. współpracy z miejskimi instytucjami kultury.

MAGDALENA DOMAŃSKA
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ,,Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych”.

JAKUB JAKUBOWSKI
Animator kultury, grafik i społecznik. Od 2014 roku Radny Rady Miasta Radzyń Podlaski. Prowadzi 3J-Studio Grafiki i Ilustracji oraz Kawiarnię i Herbaciarnię Artystyczną “Kofi&Ti”. Współzałożyciel Radzyńskiego Stowarzyszenia dla Kultury “Stuk-Puk”, Prezes fundacji „Akcja Działa”.

KATARZYNA KRUPSKA-GRUDZIEŃ
Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” z Radzynia Podlaskiego, wykształcenie i doświadczenie w zakresie funduszy Unijnych i zarządzania projektami; znawczyni dziedzictwa kulturowego regionu.