FUNDACJA

Celem Fundacji jest działalność kulturalna, oświatowa, naukowa, naukowo-techniczna, oraz działalność w zakresie: kultury fizycznej i sportu. W szczególności cele fundacji to zwiększanie dostępności do kultury i edukacji, a także działalność interdyscyplinarna.

Fundacja „Sobole”
Numer KRS 0000612565
NIP 5381855237
REGON 36419519000000

Sobole 27
21-307 Sobole
Ulan-Majorat

fundacjasobole@gmail.com