PARTNERZY

Fundacja, w ramach realizacji celów statutowych, podejmuje współpracę z partnerami o właściwych dla realizacji tych celów kompetencjach, m.in. z jednostkami naukowymi, uczelniami, szkołami, jednostkami samorządowymi na poziomie centralnym i lokalnym, organizacjami pozarządowymi, instytucjami i firmami.LOGAPARTNEROW